Om Kraksa ApS

Selskabet drives af Karsten Kabat

Karsten Kabat er uddannet revisor og har virket som revisor siden 1978.